„Društvo arhitekata Varaždin" (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja 40 arhitektica i arhitekata koji djeluju u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Postoji od 1983. godine, kada je osnovano Društvo arhitekata varaždinsko - međimurske regije. Od 1997. godine djeluje kao samostalna udruga pod imenom - „Društvo arhitekata Varaždin".

DAV je član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) -  strukovnog saveza svih društava arhitekata koja djeluju na području Republike Hrvatske.

Primarni opseg interesa Društva je senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanističkoj problematici  te aktivno djelovanje i sudjelovanje u razvoju prostora Grada i Županije, sve u svrhu dizanja standarda u arhitektonskom i urbanističkom projektiranju i razvoju prostora.

U tom smislu, svoju stručnost, u okviru naše udruge, stavljamo u službu i za dobrobit javnog interesa. Unutar udruge međusobno povezujemo ideje i način razmišljanja, kao i  kroz suradnju sa srodnim udrugama i institucijama.

Na izbornoj skupštini održanoj 17.11.2011. izabrano je predsjedništvo za dvogodišnji mandat, a čine ga arhitektice i arhitekt: predsjednica Maja Kireta dipl.ing.arh., tajnica Emilija Vlahek dipl.ing.arh., te članice i član predsjedništva Nives Gorski dipl.ing.arh., Antonija Bogadi dipl.ing.arh., i Hrvoje Matic dipl.ing.arh.

Naglasak rada društva je na promicanju načela održive granje i održivog prostornog planiranja, te na uključivanje struke pri donošenju zakona, propisa i pravilnika vezanih uz arhitektonsko projektiranje i graditeljstvo, posebno u neriješenim i neusklađenim pitanjima.