SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE BEDNJA

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

NA PITANJA NATJECATELJA

(primljena u definiranom roku)

13.2.2018.

 

Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno - likovni, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE BEDNJA

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin

Registarski broj natječaja: 53-18/BD-UAKL/NJN

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - bagatelna nabava.

 

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

1. U tekstu natječaja je spomenuto sljedeće: "PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh."Pošto diplomirani arhitekti i magistri arhitekture imaju pravo sudjelovanja (bez ovlaštenja), imaju li to pravo i krajobrazni arhitekti bez ovlaštenja?

 

ODGOVOR:

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/17) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14) – u nastavku – „Pravilnik o natječajima“, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa „Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave“. Sukladno tome sastavljeni su i uvjeti natječaja.

S obzirom na to da je u Pravilniku o natječajima, čl. 15. St. 2. jasno navedeno tko može biti natjecatelj, sukladno tome je određeno i u Uvjetima natječaja. S obzirom na specifičan karakter natječaja iznimno je odobreno od strane HKA da se za ovaj slučaj smatra da je stručnost zadovoljena i kada je jedan od autora i ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, s obzirom na to da se također radi o članovima HKA.

S obzirom na navedeno, nije u našoj ovlasti mijenjati ovaj dio Uvjeta natječaja.

 

PITANJE NATJECATELJA:

2. U uvjetima natječaja napisano je da PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh..

 

Mag. ing. prosp. arh. stavljeni su pod ostale autore. Zašto se uz dipl. ing. arh i mag ing. arh ne nalazi i mag. ing. prosp. arh? Zašto ovaj natječaj ne bi mogli mag. ing. prosp. arh. raditi samostalno bez ovl. arh ili ovl. kraj arh. kao što mogu i dipl.ing.arh i mag.ing.arh. ?

To je diskriminacija struke te smatram da bi se također mag. ing. prosp. arh. također trebali nalaziti u ovoj prvoj skupini uz mag.ing.arh, pošto je ista razine dipolme (mag), te naročito zato što se mag.ing.prosp.arh. specifično bavi oblikovanjem otvorenog prostora što je u ovom natječaju slučaj, te su definitvno kvalificarni za izradu ovakog natječaja kao i dipl. ing. arh i mag. ing. Arh.

 

ODGOVOR:

vidi odgovor pod pitanje 1

 

PITANJE NATJECATELJA:

3. Koji je broj branitelja Općine Bednja od kojih koliko je poginulih u Domovinskom ratu?

 

ODGOVOR:

Spomen park će biti u spomen svim braniteljima, poginulim, umrlim i živim. Svi su oni jednakovrijedni i nikoga se neće posebno isticati ni na koji način, stoga u Programu i Uvjetima natječaja ovaj podatak nije naveden.

 

PITANJE NATJECATELJA:

4. Ne spominje se maketa kao prilog natječajnom radu. Treba li biti makete i u kojem mjerilu je poželjna?

 

ODGOVOR:

S obzirom na prostorne i financijske mogućnosti maketa nije obavezan dio natječajnog rada, međutim obvezan dio je 3D prikaz za koji je prihvatljiva i fotografija makete. Kako maketa nije obvezan dio natječajnog rada, a radi osiguranja ravnopravnosti svih natjecatelja, maketa se neće moći uzeti na razmatranje.

 

PITANJE NATJECATELJA:

5. 320 tisuća kn. uključuje arhitektonske tj. građevinske radove i izradu i postav skulpture zajedno sa honorarom arhitekta i skulptora? Ako može objašnjenje i oko honorara mimo nagrade.

 

ODGOVOR:

Procijenjena vrijednost investicije iznosi: 320.000,00 kn (bez PDV-a). To uključuje sve potrebne radove za izvođenje prema prvonagrađenom rješenju.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno – tehničke dokumentacije iznosi 20.000,00 kn (bez PDV-a). To uključuje izradu kompletne potrebne projektno tehničke dokumentacije za izvođenje, odnosno kako stoji u Uvjetima natječaja „izvedbeni projekti svih struka sa troškovnicima za nabavu radova“. Dakle radi se o honoraru arhitektu i svim drugim stručnjacima koji će sudjelovati u izradi projektno-tehničke dokumentacije. U taj iznos nije uračunat nagradni fond.

 

PITANJE NATJECATELJA:

6. Treba li troskovnik izrade skulpture ili se podrazumjeva da se mora uklopit u ukupan budžet?

 

ODGOVOR:

Podrazumijeva se da se u ukupan budžet uračunavaju svi potrebni radovi, uključujući i skulpturu, ukoliko će skulptura biti dio idejnog rješenja.

 

Ocjenjivački sud

10.02.2018.