Urbanističko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natječaj  

 

SPOMEN PODRUČJE BARUTANA 1991 U BJELOVARU 

Rezultati  

14.6.2018. 

 

NASLOV

 

GRAD BJELOVAR

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno - likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: SPOMEN PODRUČJE „BARUTANA 1991“ U BJELOVARU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr /, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Društvo arhitekata Varaždin)

Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - jednostavna nabava.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je oblikovanje spomen područja na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.

Svrha natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje „Barutana 1991“ u šumi Bedenik, te time oda počast

hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

Na natječaj, koji je trajao od 09.04.2018.. god. do roka za predaju natječajnih radova 24.05.2018. god., zaprimljeno je ukupno 7 radova.


OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

  1. Nenad Ravnić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda

  1. Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara
  2. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

  1. Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica  

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

 

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 11.06.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I. Nagrada u neto iznosu 20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:

 

AUTOR: Ivana Salopek

1 bjelovar prvi b Custom1 bjelovar drugi b Custom

 

II. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 6:

 

AUTORI: Vitoria Šokec Plepelić; Filip Koši; Jan Vrabec; Dobrila Kraljić

 

2 plakati barutana1 OBJAVA2 plakati barutana2 OBJAVA2 plakati barutana3 OBJAVA

 

III. Nagrada u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

 

AUTOR: Leo Gavrić d.i.a.

 

3 plakat 1 A4 Medium3 plakat 2 A4 Medium3 plakat 3 A4 Medium

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a)

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

 

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja