Najava izlobe DAV

 

22.01.2013.

 

strelica za WEB

 

 

07.02. - 17.02.2013. u potkrovlju Pala?e Herzer odrat ?e se tradicionalna bijenalna izloba Drutva arhitekata Varadin. 

 

Povodom zadnje izlobe 2011. organizirali smo radionice "Urbana obnova" i traili povratak uklonjene urbane opreme (klupica "Obluci" i "Val").  Oboje je nailo na dobar odjek u javnosti naeg Grada, a klupice su vra?ene. Na tragu tog pozitivnog iskustva iskustva ove godine elimo nastaviti u istom tonu, pa smo pripremili nekoliko tema izlobe o ?emu smo i razgovarali na naoj godinjoj skuptini u prosincu 2012.

 

Teme su:

1.  izloba projekata i realizacija naih ?lanova u protekle dvije godine

2. izloba natje?ajnih radova varadinskih arhitekata i prvonagra?enog rada Vedrana Pedii?a za studentski restoran u Varadinu

3.  prezentacija projekta Odrivi Varadin

4. prezentacija projekta Varadinska gradska ada biotehnoloki krajolik Janka Jeli?a za koji je dobio me?unarodno studentsko priznanje Piranesi

5. najava radionice Varadinska dvorita

 

Naziv izlobe je ?IJI JE OVO GRAD?.

Cilj nam je da potaknemo javnost naeg grada na (ponovno) konstruktivno promiljanje o prostoru u kojem ive kroz prizmu arhitekture i odrivog prostornog planiranja.

 

Pozivamo sve ?lanove da aktivno sudjeluju u izlobi svojim radovima, prijedlozima i razmiljanjima.