Arhitektonsko - urbanistički natječaj

 

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN / TPV - CKOIE 

 

Rezultati

 

15.12.2014.

 

SLIKA POBJEDNICKOG RADA

 

 

 

 TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

    OBJAVLJUJU REZULTATE za Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni

 N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin, OIB: 18115028597, Telefon: 042/500 050, Internetska adresa:   http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., tel: 042/500 050, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,

SVRHA I CILJ natječaja bio je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu  Tehnološkog parka, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja. Izgradnjom nove zgrade TPV – CKOIE namjerava se proširiti opseg djelovanja Tehnološkog parka Varaždin i uspostaviti tehnološko-poslovni centar koji je konkurentan u ključnim sektorima ekonomije na međunarodnoj razini.

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće osnovne kriterije:

-       Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Racionalnost i ekonomičnost rješenja

-       Održivost - energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije“

-       Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) ukoliko iste nisu  bile suprotne Zakonu o javnoj nabavi.  

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4. točka 2. Zakona o javnoj nabavi. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Na natječaj, koji je trajao od 1.09.2014. god. do roka za predaju natječajnih radova 3.11.2014. god. zaprimljeno je ukupno 25 radova (19 regularno i 6 neanonimo).

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 184-14-VŽ-AU, OZNAKA IZ PLANA JAVNE NABAVE Raspisivača natječaja: TPV II/1-2014.

OCJENJIVAČKI SUD koji je djelovao u sastavu: Vedran Kögl, dipl.ing.arh. – predsjednik OS-a, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja – dopredsjednik OS-a, mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., Darinka Brakus, dipl.ing.arh., Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., Valentina Fištrek, dipl.ing.arh. – zamjenik člana OS-a, na VII. plenarnoj sjednici održanoj 27.11.2014. donio je većinom glasova slijedeću Odluku:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  10

AUTOR: STUDIO NEXAR d.o.o.

             Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh.

SURADNICI: Vedrana Biškup, mag.ing.arch.

                   Bruno Brković, građ.teh.

IZRADA 3D VIZUALIZACIJE – vanjski suradnik:

       Matija Kokot, dipl.ing.arh.

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 13

AUTOR: SODA

PROJEKTNI TIM:

Arhitektura: SODA Zagreb

      Vedran Jukić, dipl.ing.arh., Sabina Pleše, mag.ing.arh., Vedran Družina, dipl.ing.arh.,

      Maša Medoš, mag.ing.arh., Matija Sedak, stud.arh.

Održivost:   ENPLUS Beograd

Ranko Bozović, dipl.maš.inž., Ljiljana Simić, dipl.maš.inž., Branka Živković, dipl.maš.inž., Snježana Budimir, dipl.maš.inž., Valentina Vuković, dipl.maš.tehnol., David Mitrinović, dipl.maš.tehnol., Nenad Altman, dr.ek.nauka, Dejan Stepanović, dipl.maš.inž., Miroslav Fuštar, maš.tehničar., Čedo Maksimović, pr.dr.građ.nauka, Ljubislav Stamenić, dr.maš.nauka, Istvan Kenyeres, dr.nauka, Raško Nevenić, dr.geog.nauka, Žarko Stevanović, pr.dr.maš.nauka, Zvezdan Tomanović, dipl.maš.inž.

Konstrukcija: ARHITEKTONSKI FAKULTET Zagreb

        Josip Galić, doc.dr.sc., dipl.ing.građ.

Sigurnost: INSPEKTING Zagreb

    Maksim Carević, el.teh., Jasmina Kadija, dipl.ing.arh.   

                             

 

III. Nagrada  u neto iznosu 55.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 3

AUTOR: Dario Travaš, dil.ing.arh., ATP Projektiranje d.o.o. Zagreb

SURADNICI I STRUČNJACI uključeni u izradu natječajnog rada unutar tvrtke ATP Projektiranje d.o.o.: Matthäus Wasshuber, Katharina Schmidt, Michael Lyon, Florent Souly, Adrijana Bajric, Klaudija Duspara, Martin Krautgartner, Iva Kovačić, Michael Haugeneder, Tobias Hutter, Florian Stift, Amra Ivojević, Melanie Wiedeck, Giacomo Dodig

 

 

 

IV. Nagrada u neto iznosu 45.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12

AUTORI: Nika Baričić, dipl.ing.arh.

  Damir Petric, dipl.ing.arh.

  Hrvoje Vidović, dip.ing.arh.

 

V.  Nagrada u neto iznosu 35.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 8

AUTORI: Stanislav Mladinić, dipl.ing.arh.

  Toni Boban, mag.ing.arh.

 

 

Za Ocjenjivački sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja            

                

Projekt „Izrada projektne dokumentacije za Tehnološki park Varaždin (TPV-CKOIE)“ sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativni program Regionalna konkurentnost te hrvatski Državni proračun u ukupnom iznosu od  15.442.127,28 kn. Ukupna vrijednost projekta je  15.678.729,68 kn.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Tehnološkog parka Varaždin.