Urbanističko - arhitektonski natječaj  

PROSTOR ZAPADNO OD PALAČE ZAKMARDY, HABDELIĆEVA, VARAŽDIN

Rezultati

15.6.2016.

 

 

 

GRAD VARAŽDIN

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanističko - arhitektonski, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju

 

N A T J E Č A J

 

za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici u Varaždinu

  

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, Internetska adresahttp://www.varazdin.hr/ , odgovorna osoba: gradonačelnik Goran Habuš, Telefon: +385 (0)42/402-502, Fax: +385 (0)42/210-742, E-mail adresa:  goran.habus@varazdin.hr

 

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drtvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetskadresa:  http://www.davz.hr/, odgovorna osoba: predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa:  valentina@cubus.hr

 

 

IZRAĐIVI NATJAJNOG ELABORATA:

Ksenija  Gomaz   Knežević,  dipl.ing.arh,  (Grad  Varaždin,  Upravni  odjel  za  komunalni  sustav  urbanizam, Trg slobode 12, E-mail adresaksenija.gomaz.knezevic@varazdin.hr, Telefon: 042/201417) i Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, E-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, Telefon: 098/791-090 (Društvo arhitekata Varaždin).

 

 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 27-16/VŽ-UA/NJN

 

BROJ IZ PLANA NABAVE GRADA VARAŽDINA ZA 2016.GODINU:

PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI – BAGATELNA NABAVA, Redni broj bagatelne  nabave:  4. - Javni urbanističko-arhitektonsknatjaj prostozapadno od palače Zakmardy u Varaždinu

 

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Dobivanje  najkvalitetnijeg  urbanističko-arhitektonskog  rješenja  za  uređenje  bivšeg  parkirališta  Habdelićevoj ulici u Varaždinu, na način da se prvenstveno formira pješka poveznica između parka Vatroslava Jagića i Habdelićeve ulice, ali i poveznica ostalih susjednih mikrozona, te time dobije visokovrijedan javni prostor, koji bi postao nova točka okupljanja građana. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju.

 

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (s Uvjetima natječaja,  Programom    natječaja,  te  prostorno-planskom  dokumentacijom,  te  u  pogledu rokova, opreme, sadržaja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

 

-    Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

-    Prostorna i oblikovna kvaliteta

-    Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

-    Racionalnost i ekonomičnost rješenja

-    Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

 

PRAVO SUDJELOVANJA na natjaju su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor pojedinog natjajnog rada ovlašteni arhitekt/arhitektica učlanjen u Hrvatsk komor arhitekat sukladno   hrvatskim   propisima.   Mogućnost   sudjelovanj stranih natjecatelja bila je definirana Uvjetima natječaja. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, imao je pravo sudjelovanja na natjaju samo s jednim radom, a osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natjajnog rada kao suradnici nisu mogle predati natjajni rad samostalno.

Na natjaju nisu mogli kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivkog suda, zamjenica člana ocjenjivkog suda, strna savjetnica, članica tehničke komisije, tajnica natjaja, izrađivači natjajnog elaborata, voditelji Akupunkture grada  i mentori radionice u sklopu Špancirfesta, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivkog suda. Pravo natjecanja nisu imale niti osobe koje su, osim za projektiranje, imale i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako je time bila ugrožena konkurencija.

 

Na natjaj, koji je trajao od 17. ožujka  2016. god. do roka za predaju natječajnih radova 17. svibnj2016. god., zaprimljeno je ukupno 38 radova.

 

 OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. predsjednik, Goran Habuš, Mario Sambolec, dipl.ing., Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovl. arh., Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., te Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. - zamjenica člana Ocjenjivkog suda 

STRUČNA SVJETNICA: Doc.dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh, ovl. arh.

TEHNIČKA KOMISIJA: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovl. arh. TAJNICA NATJEČAJA: Tanja Martinec, dipl.ing.arh. 

 

Ocjenjivki sud je na VI. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. god. vinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 37

 

AUTORI: AUTORSKI TIM B!RO:

Dora Lončarić

Mario Kralj

Saša Kuta

Ljiljana Lončarić

 

1 nagrada 37 1

 

1 nagrada 37 2

 

1 nagrada 37 3

 

 

 

IINagrada  u neto iznosu 18.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 15

AUTORI:

Gruša Bauman, dipl.ing.arh.

Marko Gusić, stud. arh.

Mario Grgurev, stud. arh.

Dora Kljenak, stud. arh.

Domagoj Ciglar, stud. arh.

2 nagrada 15 1

2 nagrada 15 2

 

III. Nagrada  u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 23

 

AUTORI:

 

Ksenija Ivić

Andrej Došen

Nikola Arambašić

Božica Vojnović

 

3 nagrada 23 1

 

3 nagrada 23 2

 

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim trkovnicima za potrebe javne nabave radova).


PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, ukljujući procijenjenu vrijednost ugovora o uslugama, koji se planira naknadno sklopiti s prvo nagrađenim pod uvjetima da ispuni tražene dokaze sposobnosti, a prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata. Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno tehničke dokumentacije iznos72.200,00kn (bez PDVa), a procijenjena ukupna vrijednost nabave iznosi 195.000,00kn (bez PDVa).

 

Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti“, KLASA: 406-01/14-02/2, UR.BR: 2186/01-01-2014-1 od 1. travnja 2014., kojeg je donio Gradonačelnik Grada Varaždina i odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i urenja krajobraza.

 

Za Ocjenjivki sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja

 

LINK NA NAGRAĐENE RADOVE: 

https://www.dropbox.com/sh/z32etr66cyx0ac3/AADiqOaitAhIOObBEy3IkPv4a?dl%3D0&