Radna skupina Varaždin

“Radna Skupina Varaždin” (RSV) osnovana je u veljači 2017. godine ispred Društva Arhitekata Varaždina u cilju istraživanja, očuvanja i educiranja o vrijednostima arhitektonskog naslijeđa 20. stoljeća u Varaždinu.

Varaždin kao povijesni grad sadrži arhitektonske slojeve svih razdoblja u posljednjih 1000 godina. Brojne varaždinske palače i crkve čine grad vrijednim i prepoznatljivim u širim razmjerima.

Ipak, povijesni centar grada nije jedini čimbenik identiteta nekog grada. Većina prostora koje Varaždinci danas koriste nastala je upravo u 20. stoljeću u stilovima i pokretima koje nazivamo modernom i postmodernom, kada se Varaždin izgradio i proširio kao nikad prije. Tako obimnu izmjenu gradske morfologije grad nije doživio od razdoblja Turskih osvajanja, kada je opasan bedemima te moderniziran u duhu renesanse. Kako vrijeme prolazi tako i ovaj dvadesetostoljetni sloj postaje sve stariji a samim time i povijesni. Stav Radne Skupine je da treba sačuvati vrijednosti i baštinu ovog sloja za budućnost.

Od samog početka Radna Skupina Varaždin svoj je rad orijentirala prvenstveno prema građanima i institucijama koje zajedno čine i grade grad. Bez izgrađene svijesti građana o vrijednosti ovih građevina i prostora nemoguće bi bilo sačuvati ih. Kako nitko dosad nije temeljito istraživao ovu temu, bilo je potrebno razviti strategiju istraživanja i prezentacije građe. U suradnji s medijima te putem društvenih mreža, javnosti se prezentiraju rezultati ovog pionirskog istraživanja.