O DAV-u

“Društvo arhitekata Varaždin” (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja arhitektice i arhitekte koji djeluju na području i okolici grada Varaždina i Varaždinske županije.

Postoji od 1983. godine, kada je osnovano Društvo arhitekata varaždinsko – međimurske regije. Od 1997. godine djeluje kao samostalna udruga pod imenom – „Društvo arhitekata Varaždina“ (DAV).

DAV je član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) – strukovnog saveza svih društava arhitekata koja djeluju na području Republike Hrvatske.

Primarni opseg interesa Društva je senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanističkoj problematici te aktivno djelovanje i sudjelovanje u razvoju prostora Grada i Županije, sve u svrhu dizanja standarda u arhitektonskom i urbanističkom projektiranju i razvoju prostora.

U tom smislu, svoju stručnost, u okviru naše udruge, stavljamo u službu i za dobrobit javnog interesa. Unutar udruge međusobno povezujemo ideje i način razmišljanja, kao i kroz suradnju sa srodnim udrugama i institucijama.

Naglasak rada društva je na promicanju načela održive gradnje i održivog prostornog planiranja, te na uključivanje struke pri donošenju zakona, propisa i pravilnika vezanih uz arhitektonsko projektiranje i graditeljstvo, posebno u neriješenim i neusklađenim pitanjima.

Ciljevi udruge su razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke, varaždinske i hrvatske te suvremene arhitekture i urbanizma i kulture prostora, kao i zalaganje za njihov raznolik i kontinuiran razvoj i zaštitu.

Radi ostvarivanja ciljeva udruge DAV obavlja sljedeće djelatnosti: pružanje pomoći naručiteljima pri organiziranju i provedbi natječaja iz područja arhitekture i urbanizma sukladno posebnim propisima; organiziranje izložbi, predavanja, seminara i stručnih skupova.